Beslut om ny utdelningspolicy

Styrelsen i Unlimited Travel Group har idag beslutat att anta en ny utdelningspolicy.

Den nya policyn lyder;

“Målsättningen är att 40-60 procent av årets resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna. Den av styrelsen faktiskt föreslagna utdelningsnivån ska årligen anpassas med hänsyn till bolagets strategi, finansiella ställning, risknivå samt förvärv och investeringsbehov.”

För mer information kontakta:
Christian Clemens, Styrelseordförande
christian.clemens@utg.se
+46 (0) 70 789 44 04