Blogg

I vår blogg sammanfattar vi löpande lite av det som är på gång i såväl våra bolag som i branschen. Målet är både att sprida kunskap om vår koncern, men också att bygga en större medvetenhet och förståelse för den intressanta bransch som vi verkar i kring resor, upplevelser och event.