Företaget

Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de tretton dotterbolagen Birdie Golf Tours, Creative Meetings, Eventyr, Go Active Travel, JB Travel, PolarQuest, Ski Unlimited, Specialresor, Travel Beyond, Unlimited Travel Production, Världens Resor, Västindienspecialisten samt Wi-Resor.

Unlimited Travel Group har identifierat en växande grupp av resenärer med allt högre krav på sina reseupplevelser. Traditionella charterbolag och egen bokning över Internet kan oftast inte tillgodose dessa krav. Det finns däremot en stor mängd mindre, specialiserade och oftast ägarledda reseföretag som är framgångsrika i att möta dessa behov. Styrkan hos dem är en hög grad av specialisering och svagheten bristande resurser. Bolagen har som regel en god regional marknadsnärvaro, men saknar resurser och kunskap för att skapa en marknadsnärvaro på nationell nivå. I denna fragmenterade marknad ser Unlimited Travel Group en möjlighet till konsolidering genom att bedriva en aktiv förvärvsstrategi. Med Unlimited Travel Group som ägare förses bolagen med system för att dela kunskap, utbildning och finansiellt stöd. Samtidigt innehar de fortfarande fördelar i form av frihet och flexibilitet som karaktäriserar ett litet företag. Som ägare skall Unlimited Travel Group verka för att behålla entreprenörsandan i varje bolag genom att uppmuntra varje bolag att tänka och agera som ett självständigt bolag med ett eget varumärke och identitet. Unlimited Travel Group skall även bidra med att skapa samordningsfördelar bolagen emellan.

Affärsidé

Unlimited Travel Group skall äga, starta, utveckla och förvärva specialiserade rese- och konferensreseföretag som möter nischade krav på kvalitativa upplevelser.

Vision

En galleria av välkända och högt specialiserade researrangörer med starka varumärken där vart och ett skall utgöra förstahandsvalet i sin nisch.