Aktieägar­förteckning

 

Aktieägare Aktieinnehav (direkt och indirekt) Andel %
Eastate AB 1 711 093 14,6 %
Staffan Lund med bolag 1 305 622 11,2 %
Michaël Berglund med bolag 1 072 698 9,2 %
Västsvenska Systembyggen AB 1 023 000 8,7 %
Avanza Pension 640 506 5,5 %
Gunnar Lind 444 972 3,8 %
Nordnet pensionsförsäkring AB 330 805 2,8 %
Erik Wernevi 298 788 2,6 %
Swedbank Försäkring AB 276 910 2,4 %
Peter Winitsky, Peter Winitsky Holding AB  238 092 2,0 %
Övriga aktieägare 4 359 694 37,3 %
Totalt 11 702 180 100,0 %

 Siffrorna avser 2021-04-13