Aktieägar­förteckning

 

Aktieägare Aktieinnehav (direkt och indirekt) Andel %
Anna Elam, Eastate AB 729 492 16,2 %
Michaël Berglund med bolag 569 088 12,6 %
Västsvenska Systembyggen 513 500 11,4 %
Staffan Lund med bolag  478 234 10,6 %
Avanza Pension 395 998 8,8 %
Peter Winitsky, Peter Winitsky Holding AB 132 623 2,9 %
Swedbank Försäkring AB 130 333 2,9 %
Martin Gorne 112 839 2,5 %
Håkan Jakobsson 100 057 2,2 %
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 98 7593 2,2 %
Övriga aktieägare 1 239 916 27,5 %
Totalt 4 500 839 100,0 %

 Siffrorna avser 2018-09-30.