Regina Sipos

Styrelseledamot sedan 2021

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Frilands Finans Sverige AB, InEpact AB, Bzzt AB, NICKS och Citerus. Styrelseordförande i RedLocker och Bower AB.

Tidigare uppdrag: Tillfällig verkställande direktör och konsult i DRAKENBERG SJÖLÖN. Styrelseordförande i Den Lille Prinsen. Styrelseledamot i Anagram Produktion AB och Pocket Media Group AB. Verkställande direktör för Adresspoint och Svensk Adressändring AB.

Aktieinnehav i UTG: 0

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledning och till bolagets större aktieägare.