Frida Lönnqvist

Styrelseledamot sedan 2021

Pågående uppdrag: CFO Interflora AB

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot CRM-Byggefakta A/S, Styrelsesuppleant DOCU Group Sweden AB, Teknikmagasinet Sweden AB och Sandbäcken Invest AB.

Aktieinnehav i UTG: 5000

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledning och till bolagets större aktieägare.