Christian Clemens Ordförande

Styrelseordförande sedan 2022

Christian har en examen i Industriell Ekonomi från Luleå Tekniska Högskola samt Advanced Strategic Management IMD Lausanne. Han arbetar idag som VD på Stockholmsmässan efter 3,5 år som VD för Norden och Central-Europa inom TUI-gruppen, noterat på Londonbörsen. Christian har en lång och gedigen erfarenhet från resebranschen efter att ha börjat som VD för Trivselresor 1998.  

Aktieinnehav i UTG (direkt och indirekt): 10 000

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledning och till bolagets större aktieägare.