Handlingar inför extra bolagsstämma 2 december 2020

Unlimited Travel Group publicerar idag fullständiga handlingar inför extra bolagsstämma 2 december 2020.

Fullmaktsformulär

Formulär för förhandsröstning

Styrelsens fullständiga förslag till extra bolagsstämma 2 december 2020