Susanne Finér CFO

Susanne Finér började som CFO i januari 2022. Susanne har en lång erfarenhet på ledande befattningar på bolag som Humana, Trafikförvaltningen, Axfood och de senaste åren som interim med fokus på finansiell styrning och förändringsledning främst på koncernnivå.

Aktieinnehav i UTG: 559

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledning och till bolagets större aktieägare.

Telefon: 0721 65 83 30