Niklas Fagerstrand Tillförordnad VD

Niklas Fagerstrand sålde sitt företag WI-Resor AB till Unlimited Travel Group 2007 och har sedan dess jobbat som VD för WI-Resor. Dessförinnan har han erfarenhet från it-branschen där han haft olika ledande befattningar samt drivit eget företag.
Aktieinnehav i UTG: 5 150

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledning och till bolagets större aktieägare.

Telefon: 0708 21 31 51