Johan Kvist VD och Koncernchef

Johan Kvist anställdes i Unlimited Travel Group 2016 har en gedigen branscherfarenhet från både hotell- och flygindustrin samt mångårig erfarenhet som partner inom konsultbranschen med fokus på strategi- och tillväxtfrågor.

Aktieinnehav i UTG: 9 000
Optionsinnehav i UTG: 50 000

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledning och till bolagets större aktieägare.

Telefon: 0735 58 35 58