Charlotte Blum VD & Koncernchef

Charlotte Blum tillträdde som VD & Koncernchef i december 2022. Charlotte har lång och bred erfarenhet från resebranschen i roller som VD, styrelseledamot och senior rådgivare.

Aktieinnehav i UTG: 0

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledning och till bolagets större aktieägare.