Åsa Ekvardt CFO

Åsa Ekvardt började som CFO i juli 2019. Åsa har en lång erfarenhet som CFO på bolag som WillisTowersWatson, Tieto och Creuna med fokus på finansiell styrning och förändringsledning

Aktieinnehav i UTG: 30 000

Telefon: 0708 29 89 24