Memorandum

Unlimited Travel Group UTG AB (publ) (”Unlimited Travel Group”, ”Bolaget”) offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 9 september och avslutas den 25 september 2020 .

Memorandum
Anmälningssedel utan företrädesrätt
Digital anmälan