EU-tillväxtprospekt

Unlimited Travel Group UTG AB (publ) (”Unlimited Travel Group”, ”Bolaget”) offentliggör härmed EU-tillväxtprospekt med anledning av förestående företrädesemission.

Prospekt
Tilläggsprospekt
Anmälningssedel