Bolagsstämmor

Årsstämma 2018 i Unlimited Travel Group hölls den 31 maj 2018. Beslut från årsstämman finns att läsa här:

Beslut på årsstämma 2018

Årsstämma i Unlimited Travel Group hålls den 31 maj 2018. Kallelsen till årsstämman finns att läsa här:

Kallelse årsstämma 31 maj 2018

Extra bolagsstämma i Unlimited Travel Group hölls den 1 december 2017. Beslut från extra bolagsstämman finns att läsa här:

Beslut på extra bolagsstämma 1 december 2017

Årsstämma 2017 i Unlimited Travel Group hölls den 24 april 2017. Beslut från årsstämman finns att läsa här:

Beslut på årsstämma 2017