Årsstämma

Årsstämma 2017 i Unlimited Travel Group hölls den 24 april 2017. Beslut från årsstämman finns att läsa här:

Beslut på årsstämma 2017